Politycy

Pokazano 1-24 z 4021 pozycji

Polityka towarzyszyła ludzkości od początków cywilizacji, a nawet wcześniej. Została zdefiniowana przez Arystotelesa jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Współcześnie często obraz polityki niestety odbiega od takiego stanu rzeczy. Za podstawę nowożytnych definicji polityki uchodzą teorie Maksa Webera, mówiące że polityka to „dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą.” Politykiem nazywamy osobę, która darzy do udziały we władzy lub wywiera wpływ na podział władzy. Nadrzędnym celem polityka jest wspólne dobro, jednak pojęcie to niestety dla niektórych jest względne.

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając Akceptuje lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.