Papieże

Pokazano 1-24 z 837 pozycji

Papież zwany inaczej Ojcem Świętym to biskup Rzymu będący jednocześnie zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Papież uznawany jest za następcę świętego Piotra Apostoła, który zgodnie z tradycją, był właśnie pierwszym biskupem Rzymu i zginął tam śmiercią męczeńską. Papież jest najwyższą władzą prawodawczą w zakresie prawa kanonicznego i przysługuje mu też najwyższa kanoniczna władza sądownicza ma dzięki temu prawo nakładania kar kościelnych, aż do ekskomuniki włącznie. Funkcje biskupa Rzymu sprawuje się dożywotnio lub do abdykacji. Zwoływane jest wtedy konklawe czyli posiedzenie wszystkich kardynałów mające na celu wybranie nowej Glowy Kościoła. Każdy nowy papież wybiera sobie imię oraz nowe elementy herbu, który będzie obowiązywał podczas trwania jego pontyfikatu. Insygniami papieskimi są pierścień, paliusz, który używany jest przez wielu papieży zamiast tiary oraz ferula będąca odpowiednikiem pastorału.

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając Akceptuje lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.