Katolicyzm pozostałe

Pokazano 1-24 z 1752 pozycji

Katolicyzm ukształtował się z pierwotnego chrześcijaństwa. Według Rocznika Papieskiego w 2011 roku na świecie katolicyzm wyznawało nieco ponad 1,2 mld ludzi. Liczba ta plasuje katolicyzm jako wyznanie na pierwszym miejscu – przed sunnickim odłamem islamu, a drugim – po islamie jako całej religii wliczając wszystkie jej odłamy. Jest to najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie, uznające prymat i nieomylność biskupa Rzymu (papieża) nad całym Kościołem. Oraz ogół zasad wiary i życia religijnego, do których odwołuje się Kościół katolicki. Głównym zadaniem Kościoła katolickiego (całej wspólnoty wierzących) jest głoszenie Chrystusa światu i udzielanie sakramentów, widzialnych znaków niewidzialnej łaski Bożej, czerpiących swą moc z Chrystusa. Oprócz tradycyjnych wyznań wiary (Credo) oraz dokumentów Soborów powszechnych, doktryna katolicka określana jest przez nauczanie papieskie.

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając Akceptuje lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.